+3145 8709900

Kinder Logopedie en Dyslexie

Op onze website treft u alle informatie aan over verschillende stoornissen, en de wijze waarop wij die als uw logopedist kunnen behandelen. Ook vind u hier informatie over hoe deze behandelingen door zorgverzekeraars vergoed worden, en wat u daar voor moet doen.

alvin-mahmudov-vKuEhorbvYI-unsplash

Wij zijn wij?

Een team van volledige en betrouwbare logopedie en dyslexie professionals

Welkom bij Parkstad Logopedie en Dyslexie, uw specialist in Logopedie, Prelogopedie & Dyslexie. Ontdek hoe onze behandelingen uw spraak-, taal- en dyslexiestoornissen kunnen aanpakken. We bieden duidelijke informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars. Neem contact met ons op voor meer details of een afspraak.

Ontdek onze expertise

Dyslexie

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die problemen veroorzaakt met lezen, schrijven en spellen, ondanks normale intelligentie en adequate instructie.

Prelogopedie

Prelogopedie richt zich op de preventie en behandeling van problemen met de mond- en slikfuncties bij baby’s en jonge kinderen, vaak voordat ze beginnen te praten.

OMFT

OMFT is een therapie die zich richt op het herstellen van de balans en coördinatie van de spieren in en rond de mond, met als doel het verbeteren van de spraak, het slikken en de gebitsstand.

Afspraak maken

Meestal behandelen wij bij ons in de praktijk, maar op verzoek komen wij bij een medische indicatie graag naar u toe. U kunt zich aanmelden bij onze praktijk op de pagina aanmelden.

plumbing-about

Onze specialisaties

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Door te lezen en te schrijven begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het lezen onmisbaar. Om te lezen moeten wij kijken, gebruiken wij onze ogen, hersenen en motoriek. Om te kunnen lezen moeten wij ook kunnen zien, denken en begrijpen. lezen is dus een ingewikkeld proces.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

Binnen onze praktijk werken wij met geregistreerde dyslexiebehandelaars die de behandeling vallend binnen de vergoede zorg van de gemeente mogen uitvoeren. Wij werken als medebehandelaar voor TwoWay Limburg. In Heerlen centrum/Landgraaf/ Kerkrade zijn wij de enige Logopediepraktijk die deze vergoede zorg via de gemeente kunnen uitvoeren.

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet onder controle hebben. Een kind kan ook afwijkende voedingsreflexen hebben. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel. Het kan ook zijn dat een kind de voeding gaat weigeren. Sommige kinderen krijgen dan sondevoeding.

Prelogopedie richt zich op de behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen. Denk hierbij aan:
– problemen bij de borst- of flesvoeding
– problemen bij de overgang naar lepelvoeding
– problemen bij het leren kauwen
– overmatig speekselverlies
– de overgang van sondevoeding naar orale voeding
– voedselweigering
– eet- en drinkproblemen bij specifieke ziektebeelden (syndromen, allergieën, reflux)

Ook bij de behandeling van kinderen met eet- en drinkproblemen is het van belang om naar het hele kind te kijken! Tijdens de behandeling worden de eet- en drinkproblemen multidisciplinair benaderd. Er wordt samengewerkt met de gastro-enteroloog, verpleegkundig specialist, lactatiedeskundige, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog. Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen worden van alle zijden belicht om samen uw hulpvraag te beantwoorden.

ashton-bingham-SAHBl2UpXco-unsplash

Benieuwd wat logopedie precies inhoud?

Lees meer op onze diensten pagina!

Maak een afspraak