+3145 8709900

Algemene tips en adviezen om de spraak en taalontwikkeling te stimuleren

 • Voor de ontwikkeling van de taal is het op de eerste plaats van belang dat het kind leert luisteren. Voorlezen is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Laten vertellen of het verhaal laten afmaken zijn prima (als het kind dit kan). U hoeft niet steeds een ander boek te nemen, hetzelfde boek kan vaker herhaald worden.

 

 • Maak korte, eenvoudige zinnen. Let erop dat u zelf niet te snel spreekt, rustig en duidelijk praat, zo kan een kind heel rustig en geconcentreerd naar u luisteren en ook eerder verschillen horen tussen wat u zegt en wat hij zelf zegt.

 

 • Spreek niet in kindertaal tegen het kind, ook al is het nog zo grappig of aandoenlijk, anders zal het kind nooit goed gaan spreken. Het is heel belangrijk dat het kind het goede voorbeeld krijgt. Bv: uw kind zegt op een gegeven moment ‘woef,woef’. In plaats van over de woef  woef te praten, kunt u beter zeggen: ja, daar is de hond.

 

 • Zorg voor een rustige omgeving als u bezig bent met een spelletje of voorlezen.

 

 • Luister naar wat uw kind te zeggen heeft. Overdonder het kind niet met een stortvloed van woorden van uw kant. Probeer uw kind te begrijpen, antwoord te geven en vragen te stellen, zodat u samen in gesprek komt en het gestimuleerd wordt om te vertellen. Luister rustig en belangstellend.

 

 • Verbeter het kind niet voortdurend maar herhaal de uiting van het kind op een goede manier bv. Kind: “da poe”                     

ouder: “ja, dat is een poes”.

 

 • Dwing u kind niet om woorden of zinnen beter uit te spreken, het kind leert van het goede voorbeeld.

 

 • Geef op een korte, gebrekkige vraag van uw kind een volledige zin als antwoord.

 

 • Herhaal de zin van het kind nog eens op een andere en misschien betere manier.

 

 • Plaag het kind niet met zijn manier van praten, let erop wat het zegt en niet hoe het gezegd wordt.

 

 • Dwing het kind nooit tot spreken. Taalstimulatie moet altijd spelenderwijs gebeuren.

 

 • Laat het kind veel spelen met andere kinderen.

 

 • Reageer zo weinig mogelijk op gebaren van het kind. Laat het liever vertellen wat het wil.

 

 • Vertel veel met uw kind aan de hand van bijvoorbeeld plaatjes, boekjes, tv-programma’s, activiteiten zoals winkelen, een bezoek aan de dokter e.d.

 

 

 

 

 

 • Zing liedjes en versjes met uw kind. Maak bij het versje of liedje behorende bewegingen.

 

 • De taal die u gebruikt kan het beste zo concreet mogelijk zijn voor uw kind.  Praat over wat een kind op dat moment ziet, doet of hoort. Maak er een gewoonte van om wanneer u samen met uw kind bezig bent, alle handelingen van taal te voorzien.

 

 • Tijdens spelletjes kunt u het kind ook veel leren: memory, domino, lotto, kwartetten, puzzels
  • plaatjes laten benoemen
  • zinnen bij laten maken bij de plaatjes
  • vragen stellen over de plaatjes (wat kun je ermee doen, wie gebruikt het enz)
  • lidwoorden (de, het een) en meervouden gebruiken bij de plaatjes
  • voorwerpen/plaatjes bij elkaar laten combineren
  • fouten en verschillen laten opmerken en dit laten verwoorden waarom het fout is

 

 

 

Mochten jullie twijfels hebben over de spraak- en taalontwikkeling van jullie kind dan is het raadzaam een logopedist te raadplegen.

U kunt onze praktijk bereiken via tel: 0620851081 en/of info@parkstad-logopedie of via contactformulier op onze website: www.parkstad-logopedie.nl

Maak een afspraak