+3145 8709900

Waarom voorlezen?

Het belang van voorlezen aan baby, dreumes of peuter

Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken, het is voor jong én oud vaak een heerlijk en rustgevend moment.

Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Een wereld waarvan het thuis en op school veel profijt en plezier kan hebben.

Voorlezen:

vergroot de woordenschat.
Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis van een moeilijk woord, maar verifiëren kan geen kwaad, je kunt er ook naar vragen.

 • draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip.
  Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. Boeken krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je ’toveren’, van woorden kun je zinnen en mooie verhalen maken.
 • prikkelt de fantasie.
  Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.
 • oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen.
 • stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden.
  In hun jonge leventje krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of misschien wel een scheiding. Samen een boekje lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.
 • motiveert een kind om zelf te leren lezen.
  Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken.

Voorlezen: wanneer?

Vanaf 3 maanden oud
Al vanaf het moment dat een baby nieuwsgierig om zich heen kijkt en iets kan vasthouden kun je beginnen met ‘voorlezen’. In een knuffel-, bad- of kartonboekje bekijk je samen met je baby de plaatjes, liefst van herkenbare onderwerpen uit de directe omgeving. Wijs de plaatjes aan en benoem ze.

Peuters van 2 – 4 jaar
Peuters van twee en drie jaar vinden het al leuk om een kort verhaaltje te horen bij de plaatjes.
Vanaf drie en vier jaar mogen de verhaaltjes al wat moeilijker zijn. Prenten blijven een belangrijke rol spelen in het boek. Eenvoudige teksten met rijm en herhaling zijn een aanrader. Ze scheppen een bepaalde verwachting en helpen te voorspellen wat er komen gaat. Het kind wordt gestimuleerd om hardop ‘mee te lezen’, het roept (rijm)woorden en vult zinnen aan.

Kleuters vanaf 5 jaar
Een kind van vijf jaar of ouder kan men langere verhalen gaan voorlezen. Interactie (samen praten over het verhaal) is van belang tijdens het voorlezen.

Kinderen die zelf lezen
Wanneer een kind zelf begint te lezen, stop dan niet met voorlezen. Soms is een verhaal nog te moeilijk om zelf te lezen of te begrijpen. Bovendien blijven kinderen het fijn vinden om samen met hun ouders te genieten van een verhaal. Dat is vaak net zo leuk als samen een filmpje kijken!

Blijf dus vooral doorgaan met voorlezen, zolang je kind het leuk vindt!

ben-white-lVCHfXn3VME-unsplash

Voorlezen is belangrijk

Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze zijn taalvaardiger en ze begrijpen teksten beter. Interactief voorlezen blijkt bovendien een effectieve methode om taalachterstand te verminderen. Het is daarom van belang dat jonge kinderen regelmatig worden voorgelezen, bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op de basisschool, maar bij voorkeur ook thuis!

Maak een afspraak